pge-giek-mecenas-fsz-2021.jpeg

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna aktywnie uczestniczy w życiu regionów, w których prowadzi swoją działalność. Jako odpowiedzialny Mecenas stawiamy sobie za cel propagowanie kultury muzycznej na najwyższym poziomie wśród społeczności lokalnej, dlatego zdecydowaliśmy się kontynuację współpracy z Filharmonią Szczecińską  – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W wyniku realizowanej współpracy deski Filharmonii Szczecińskiej gościły i gościć będą znamienitych artystów, wśród których znaleźli się: Krzysztof Herdzin, Motion Trio czy Torodd Wigum. Ponadto, w ramach realizowanej współpracy, Spółka objęła swym patronatem uroczysty koncert kończący bieżący sezon, który odbędzie się 18 czerwca.

Grupa Kapitałowa PGE od wielu lat wspiera polską kulturę i współpracuje z instytucjami kultury, w tym również z filharmoniami. Współpracę z Filharmonią w Szczecinie rozpoczęła w zeszłym roku. 

Ambicją Grupy PGE jest rozpowszechnianie dorobku kulturowego poprzez wspieranie różnorodnych inicjatyw artystycznych na poziomie ogólnopolskim. Spółki z Grupy PGE angażują się ponadto w wiele interesujących i znaczących inicjatyw o zasięgu lokalnym.

Współpraca z instytucjami, takimi  Filharmonia w Szczecinie, którą charakteryzuje nieszablonowe podejście do muzyki, i która kreuje wydarzenia nierzadko odbijające się szerokim echem również poza granicami kraju, jest doskonałym przykładem tego, że biznes i kultura mogą i idą w parze.

zedolnaodra_site