Nasze oddziały

 

Prowadzone przez PGE GiEK SA dwa postępowania przetargowe dotyczą budowy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla dwóch kotłów typu Benson OP-206, zabudowy szczytowych wymienników ciepłowniczych, stacji dystrybucji suchego popiołu oraz innych prac modernizacyjno-odtworzeniowych. Dzięki tym inwestycjom Elektrownia Pomorzany, która jest jednym z podstawowych źródeł ciepła dla miasta Szczecina, zostanie dostosowana do przyszłych wymagań technicznych i środowiskowych. To sprawi, że będzie mogła pracować przez kolejne 20 lat. Planowany termin zakończenia inwestycji, to III kwartał 2019 roku. Przypomnijmy, że w maju tego roku PGE GiEK podpisała ze Szczecińską Energetyką Cieplną umowę na dostawę ciepła i energii elektrycznej dla Szczecina w latach 2016–2019, która reguluje zasady pracy Elektrowni Pomorzany i Elektrowni Szczecin. Wkrótce rozpoczną się negocjacje kolejnej, długoterminowej umowy na lata 2020–2029. Dzięki temu mieszkańcy Szczecina będą mieli zapewnione wieloletnie bezpieczeństwo dostaw ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji.

zedolnaodra_site