W tym roku, po raz 20., wyróżnione zostały firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie bezpieczeństwa pracy. Uroczystość wręczenia nominacji i wyróżnień odbyła się 25 października 2017 r. w Rzeszowie. W imieniu ZEDO Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy odebrał Krzysztof Snoch, kierownik Działu BHP.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest organizacją koordynowaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Zespół Elektrowni Dolna Odra otrzymał złotą kartę już po raz drugi i jest członkiem forum od początku jego powstania, czyli od 1998 r. Nominowani do otrzymania wyróżnienia oceniani są w różnych aspektach. Pod uwagę brane są wskaźniki wypadków przy pracy i chorób zawodowych, podejmowane działania na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć z dziedziny bhp oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym elementem jest eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi lub uciążliwymi w środowisku pracy, zapewnianie stosowania prawidłowo dobranych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, a także prowadzona działalność informacyjna, popularyzacyjna i szkoleniowa mająca na celu kształtowanie świadomości pracowników i najbliższego środowiska w zakresie tworzenia prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy. 

To wyróżnienie jest jednocześnie potwierdzeniem powodzenia wysiłków ZEDO, podejmowanych w kierunku stworzenia jak najlepszych warunków dla naszych pracowników, dostrzeżenie i docenienie działań prowadzonych w celu zapewnienia pracownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Największą wartością spółki są ludzie, dlatego zależy nam na stworzeniu dla nich najlepszych warunków pracy – powiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK.

Znalezienie się po raz kolejny w gronie wyróżnionych liderów bezpiecznej pracy dowodzi, że nasz oddział ciągle się rozwija w kierunku zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz motywuje do dalszego działania. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest bezcenne - powiedział Norbert Grudzień, dyrektor ZEDO.

Obecnie do grona Liderów Bezpiecznej Pracy należy 126 przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być stawiane za wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw w kwestiach związanych z poziomem bezpieczeństwa pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy. Wśród oddziałów spółki PGE GiEK, Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy posiada Elektrownia Bełchatów, a Srebrną Elektrownia Turów.

 

zedolnaodra_site