Zakładowa Służba Ratownicza Elektrowni Dolna Odra uzyskała status jednostki ochrony przeciwpożarowej na mocy podpisanego 30 stycznia regulaminu organizacyjnego. W uroczystości towarzyszącej podpisaniu dokumentu wzięli udział przedstawiciele Zespołu Elektrowni Dolna Odra: Jacek Śniegowski - p.o. dyrektora oddziału, dyrektor techniczny, st. bryg. Jacek Staśkiewicz - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, st. bryg. Kazimierz Lesisz - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, bryg. Andrzej Prokopski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Dariusz Gliński - główny inżynier Elektrowni Dolna Odra, Bogusław Jarmuż - główny inżynier Elektrociepłowni Szczecin oraz Henryk Cegiełka - kierownik wydziału ratownictwa technicznego.

Jestem przekonany, że przyjęty regulamin organizacyjny Zakładowej Służby Ratowniczej w Elektrowni Dolna Odra zwiększy bezpieczeństwo pracy oraz usprawni i przyspieszy podejmowanie działań w razie pojawienia się potencjalnych zagrożeń. Jednostka ratowników jest wyposażona w profesjonalny sprzęt i pojazdy. Ponadto, bardzo dobrze przeszkolona i przygotowana 31-osobowa załoga gwarantuje nie tylko skuteczne gaszenie pożarów, ale również ratownictwo techniczne, chemiczno-ekologiczne oraz medyczne, a wdrożony regulamin stanowi realne potwierdzenie zdolności jednostki do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu, jak również poza jego granicami, w ramach działań prospołecznych - powiedział Jacek Śniegowski p.o. dyrektora oddziału ZEDO, dyrektor techniczny.

Poza istotnymi obiektami znajdującymi się w sąsiedztwie elektrowni, ratownicy zabezpieczą także drogi komunikacyjne, obszary leśne  oraz liczne zakłady i obiekty przemysłowe na terenie powiatu. Jednostka będzie pełnić także całodobowy dyżur, aby w przypadku wystąpienia pożaru, natychmiast podjąć odpowiednie działania ratownicze, jeszcze przed przybyciem jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

 

zedolnaodra_site