Zawarcie porozumienia to kolejny etap trwających od maja 2016 r. szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych rozważanej inwestycji.  Porozumienie dotyczy odtworzenia mocy wytwórczych w elektrowni w technologii wykorzystującej węgiel kamienny i wpisuje się w strategię GK PGE do 2020 r.

Porozumienie zostało podpisane przy udziale Starosty Powiatu Gryfińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Podpisany dokument zobowiązuje spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, że decyzja o wyborze technologii oraz wielkości mocy zostanie podjęta do końca II kwartału 2017 r., czyli po zakończeniu analiz wykonalności pod kątem technicznym, ekonomicznym, regulacyjnym oraz finansowym. Podjęte działania są kontynuacją nieprzerwanego zainteresowania Grupy PGE oraz PGE GiEK utrzymaniem przez Zespół Elektrowni Dolna Odra pozycji lidera w wytwarzaniu energii i ciepła na Pomorzu Zachodnim.

zedolnaodra_site