Zespół Elektrowni Dolna Odra, oddział spółki PGE GiEK odgrywa kluczową rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jako jedyny wytwórca systemowy i źródło generacji dla obszaru północno-zachodniego. Oddział dysponuje 1564,7 MW osiągalnej mocy elektrycznej oraz 586,45 MWt osiągalnej mocy cieplnej. Podstawowym przedmiotem działalności oddziału jest wytwarzanie, dystrybucja i obrót energii elektrycznej oraz produkcja, dystrybucja i obrót ciepła. Oddział ZEDO produkuje ciepło na potrzeby rynku lokalnego, dla potrzeb grzewczych aglomeracji szczecińskiej oraz lokalnych odbiorców przemysłowych i komunalnych. Produkowane w ZEDO ciepło w większości pochodzi z wysokosprawnej kogeneracji – procesu technologicznego jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła.

Elektrownie Pomorzany i Szczecin są jednym z podstawowych źródeł ciepła dla miasta Szczecina.

zedolnaodra_site