Nasze oddziały

Długo oczekiwana przez mieszkańców Gryfina inwestycja wymiany ciepłociągu jest jednym z etapów większego zadania związanego z przebudową drogi krajowej nr 31, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Nowy ciepłociąg usytuowany będzie w pasie drogowym drogi krajowej nr 31 poza jezdnią, po przeciwległej stronie istniejącego obecnie ciepłociągu.

- Istniejąca magistrala ciepłownicza ma już ponad 30 lat, stąd częste awarie  i  przerwy w dostawach ciepła. Ten problem zniknie po zakończeniu inwestycji – mówi Wojciech Dobrak, dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO.

Pierwszy etap inwestycji został rozpoczęty już w grudniu ubiegłego roku. Prace polegały na wycince 116 drzew rosnących wzdłuż pasa drogowego ul. Łużyckiej a wynikały z wcześniejszych ustaleń w sprawie wspólnych działań pomiędzy PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO a GDDKiA Oddział Szczecin.   

 

zedolnaodra_site