Nasze oddziały

W dniu 25 stycznia 2012 r.  w Elektrowni Szczecin, wchodzącej w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna  Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra i będącej najstarszą elektrownią Grupy, oddano do eksploatacji największy w Polsce kocioł wytwarzający energię z biomasy. Nieprzypadkowo wydarzenie to zbiegło się zbiegło się z jubileuszami Elektrowni Szczecin: 100-leciem podjęcia decyzji o budowie i 65-leciem przejęcia przez władze polskie.

zedolnaodra_site