Dofinansowanie PGE GiEK umożliwiło doposażenie laboratorium w piec z innowacyjnym systemem spalania biomasy, który jest wyposażony w układ pomiarowo-regulacyjny oraz instalację do wytwarzania biomasy z mikroglonów i jej transformację do biopaliw.

Realizację tego projektu umożliwiło łączące ZUT i PGE GiEK porozumienie o współpracy naukowo-technicznej, którego wymiernym efektem jest otwarcie Laboratorium OZE – podkreślał Jacek Śniegowski, Dyrektor Techniczny Zespołu Elektrowni Dolna Odra. – Stała współpraca z uczelniami wyższymi jest ważnym elementem zaangażowania społecznego naszej Spółki, która mocno angażuje się w różne inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego zarządzania relacjami ze swoimi interesariuszami, w tym społecznościami lokalnymi i środowiskiem naukowym. Dzięki Laboratorium OZE pracownicy Waszej uczelni i instytutów branżowych będą mieli możliwość podwyższania swoich kwalifikacji naukowych, adekwatnych do wyzwań współczesności i standardów europejskich.

– Laboratorium OZE bardzo mocno rozszerza proces dydaktyczny w zakresie możliwości wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych. Studenci mogą przekonać się na własne oczy, jak działają urządzenia związane z mikrokogeneracją energii, sami mogą nimi sterować, symulować pewne procesy robocze, sygnały diagnostyczne. Jest to bardzo pomocne np. przy projektowaniu instalacji OZEw różnego rodzaju budynkach. Dodatkowo studenci sami mogą zaprogramować, przeprojektować pewne elementy instalacji. Jeśli chodzi o produkcję paliw II i III generacji, to dzięki wsparciu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna sami mogą te paliwa wytworzyć z alg morskich i zużyć w urządzeniach do przetwarzania energii – mówił prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Koniuszy, kierownik katedry.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny jest jedną z wielu uczelni, z którymi spółka PGE GiEK zawarła umowę o współpracy naukowo-technicznej.

 

zedolnaodra_site