Nasze oddziały

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2015 r. wprowadzamy do stosowania nową taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4210-13(12)/2015/1249/XV-1272/BO z dnia 4 sierpnia 2015 r. W związku z powyższym zmianie ulegają stosowane dotychczas ceny i stawki opłat za ciepło.

 

Treść nowej taryfy opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10.08.2015 r. pod poz. 3138, dostępna jest także na stronie internetowej Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra: w zakładce Oferta/Taryfy.

zedolnaodra_site