Muzyka gryfińskich organów w wykonaniu małżeństwa Tomasza i Doroty Witkowskich była dla lokalnych melomanów prawdziwą ucztą, dostarczyła radości, zachwytu i pozwoliła obcować z wyjątkowym pięknem.

Gryfińskie Koncerty Organowe poszerzają ofertę kulturalną miasta, zwiększają aktywność kulturalną społeczności lokalnej, poszerzają kompetencję w zakresie muzyki i wiedzy o kulturze, popularyzują klasyczną muzykę organową przy wykorzystaniu walorów instrumentu zbudowanego przez znaną firmę Gruneberga ze Szczecina w 1896 r., znajdującego sięw kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie. Projekt przyczynia się również do popularyzacji historii oraz promocji regionu.

zedolnaodra_site