Nasze oddziały

Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć czas trwania przerwy do niezbędnego minimum.

Jednocześnie informujemy, że ze względów technicznych inny termin przerwyw dostawie ciepła jest niemożliwy, gdyż w trakcie planowanej przerwy remontowej podjęte zostaną czynności związane z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji nowego ciepłociągu przebiegającego wzdłuż ul. Łużyckiej. Nowy ciepłociąg zapewni większy komfort korzystania z ciepła i ograniczy w przyszłości przerwy w dostawach ciepła. Uruchomienie ciepłociągu nie wyeliminuje całkowicie letnich przerw remontowych w kolejnych latach, ponieważ w dalszym ciągu wymagane będzie podejmowanie działań konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych dalszych odcinków sieci oraz urządzeń wytwórczych, pozwoli jednak zminimalizować czas trwania tych przerw i ograniczyć liczbę odbiorców pozbawionych zasilania.

Za wszelkie niedogodności związane z brakiem dostaw ciepła przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.