Uroczyste odegranie Hymnu Energetyków przez Orkiestrę Dętą ZEDO pod batutą kapelmistrza Stanisława Wiśniewskiego rozpoczęło akademię, w której wzięli udział posłowie na Sejm RP, Michał Jach i Krzysztof Zaremba, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, sekretarz stanu Paweł Mucha oraz liczni przedstawiciele instytucji i władz samorządowych na czelez burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino Mieczysławem Sawarynem, który jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej PGE. Grupę Kapitałową PGE reprezentował Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Stanisław Żuk, wiceprezes zarządu PGE GiEK ds. wydobycia. Jak co roku podczas akademii obecni byli przedstawicie duchowieństwa, szkolnictwa wyższego, kontrahentów oraz dostawców paliw wykorzystywanych do produkcji energii w Zespole Elektrowni Dolna Odra.

 

Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. Operacyjnych PGE w swoim przemówieniu podkreślał potrzebę przeprowadzenia inwestycji w Oddziale ZEDO, które wpisują sięw strategię Grupy Kapitałowej PGE. – W tym momencie warto wspomnieć przede wszystkim o inwestycjach bardzo ważnych z punktu widzenia miejsca w którym jesteśmy, czyli inwestycjach planowanych w Elektrowni Dolna Odra. W lipcu tego roku Komitet Inwestycyjny PGE zarekomendował przeprowadzenie pełnej fazy przygotowania do realizacji projektu budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra o mocy do 550 MW brutto. Są to działania związane m. in. z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych, w tym decyzji środowiskowej, podpisaniem umów przyłączeniowych z PSE i Gaz Systemem, przygotowaniem modelu finansowania oraz pozyskaniem wykonawców inwestycji. Zgodnie ze strategią Grupy dzisiejsza przyszłość Elektrowni Dolna Odra jest jednym z priorytetów PGE i prace nad nowymi blokami są tego najlepszym przykładem. Ponadto kilka dni temu Komitet Inwestycyjny Grupy PGE zarekomendował uruchomienie fazy realizacji programu inwestycyjnego mającego na celu dostosowanie bloków 5, 6, 7 i 8 Elektrowni Dolna Odra do konkluzji BAT, m.in. poprzez zabudowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin oraz poprawę efektywności instalacji odsiarczania. Z kolei w Elektrowni Pomorzany trwa budowa instalacji oczyszczania spalin oraz katalitycznej instalacji odazotowania spalin. Poniższe przykłady pokazują, że zmiany w regulacjach prawnych, polityka klimatyczna, czy też wymogi ochrony środowiska mobilizują nas do działania i do dalszego rozwoju – powiedział Ryszard Wasiłek.

 

Norbert Grudzień, dyrektor oddziału ZEDO i gospodarz akademii, poza podsumowaniem minionego roku i omówieniu prowadzonych inwestycji, docenił zaangażowanie energetyków z ZEDO w codzienną pracę. – W zakresie spraw pracowniczych załoga jest dla nas najważniejsza. To dzięki niej możemy realizować wszystkie stawiane przed nami zadania i cele. Cieszę się, że razem jako zespół, jako pracownicy i załoga Zespołu Elektrowni Dolna Odra, możemy realizować wspólną misję dla dobra naszych miejsc pracy oraz dla dobra naszych elektrowni – podkreślał Norbert Grudzień.

 

Tegoroczny Dzień Energetyka był szczególny zwłaszcza dla osób, które podczas uroczystości zostały wyróżnione państwowymi i branżowymi odznaczeniami. W tym roku w oddziale było aż 202 jubilatów, spośród których 6 świętowało 45-lecie pracy. Najliczniejszą grupę stanowili „trzydziestolatkowie”, gdyż było ich aż 66. Z kolei 33 pracowników uhonorowano Medalami za Długoletnią Służbę a ministerialną odznakę „Za Zasługi dla Energetyki” otrzymało3 energetyków z ZEDO.

 

Uroczystość zakończył koncert kwartetu smyczkowego Obsession.

zedolnaodra_site