„Lasy Pełne Energii” to flagowy, autorski projekt środowiskowy Grupy PGE, który jest prowadzony od ponad 23 lat. Co roku wiosną, we współpracy z Lasami Państwowymi pracownicy PGE z rodzinami, dziećmi, młodzieżą szkolną, harcerzami, sportowcami i przedstawicielami lokalnych społeczności, sadzą drzewa na terenie nadleśnictw. Tegoroczna akcja w lokalizacji Elektrowni Dolna Odra odbyła się 18 kwietnia w okolicach miejscowości Krzypnica. Wspólnie z partnerami elektrowni tj. Nadleśnictwem Gryfino, Szkołą Podstawową nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie oraz klubem szczypiornistów PGE KPR Gryfino udało się zasadzić około 5000 młodych sadzonek sosny.

Dzięki inicjatywie „Lasy Pełne Energii" realizujemy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju, aktywnie wspierając postawy ekologiczne wśród mieszkańców regionów, w których prowadzimy naszą działalność. Sadzenie nowych lasów jest szczególnie ważne wobec walki z tzw. niską emisją, odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i stan środowiska naturalnego – podkreśla Sławomir Podkówka, wiceprezes ds. finansowych reprezentujący zarząd spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Celem programu „Lasy Pełne Energii" jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu oraz odnowienie gospodarki leśnej. Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami. Sadzenie drzew na terenach Lasów Państwowych ma także charakter edukacyjny. Uczestnicy biorą udział w warsztatach sadzenia lasu prowadzonych przez leśników.

– Akcja „Lasy Pełne Energii” to stały punkt w kalendarzu działań prośrodowiskowych realizowanych każdego roku przez Elektrownię Dolna Odra. Dzięki tej proekologicznej i za razem prospołecznej akcji aktywizujemy naszych pracowników, a także szkoły, uczniów, leśników i lokalnych mieszkańców do wspólnego dbania o otaczającą nas przyrodę – podkreśla Sylwester Chruszcz, dyrektor Elektrowni Dolna Odra.

W ubiegłym roku uczestnicy „Lasów Pełnych Energii" posadzili drzewa w 19 lokalizacjach na terenie 13 województw. W akcji wzięli udział wolontariusze PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną i sportowcami. Przez cztery wiosenne tygodnie oraz jesienią, ponad 1700 pracowników Grupy PGE i zaproszonych gości posadziło wspólnie ponad 75 tysięcy młodych drzew.

Program „Lasy Pełne Energii" realizowany jest od 23 lat, przy czym od 2007 roku oficjalnie przez Grupę PGE. W tym czasie w programie wzięło udział blisko 27 tys. osób. Uczestnicy posadzili wspólnie ponad 770 tys. drzew (głównie sosen, świerków, dębów i buków) w 51 lokalizacjach na terenie 14 województw.

zedolnaodra_site