Budowa i montaż pierwszego bloku Elektrowni Dolna Odra o mocy 200 MW trwały 30 miesięcy, licząc od początku robót cyklowych. Osiągnięto wtedy najkrótszy w Polsce okres budowy bloku 200 MW. Budowę ostatniego, ósmego bloku zakończono w 1977 r.

Od momentu uruchomienia do końca 2020 r. blok nr 1 przepracował łącznie 292 144 godzin. W trakcie całej eksploatacji jednostka wyprodukowała 43 830 746 MWh energii elektrycznej brutto.

Od 1 stycznia 2016 r. blok nr 1 wraz z blokiem nr 2, który również oddano eksploatacji w 1974 r., pracowały w derogacji 17 500 godzin w ramach świadczenia usługi Interwencyjnej Rezerwy Zimnej dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

W latach 2012-2020 jednostki 1-4 były stopniowo wycofywane z eksploatacji. Łącznie przepracowały ponad 858 tys. godzin, natomiast uruchamiane były ponad 5,5 tys. razy.

Elektrownia Dolna Odra jest jedyną w regionie, konwencjonalną elektrownią blokową z otwartym układem chłodzenia, stabilizującą pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Obecnie dysponuje czterema blokami nr 5-8 o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 908 MWe i cieplnej 91,15 MWt. Bloki są dostosowane do wymogów środowiskowych według najlepszej dostępnej technologii tzw. BAT (Best Available Technology). Elektrownia pełni funkcję jednostki must run, co oznacza, że jej praca wymuszona jest względami bezpieczeństwa sieciowego. Układy technologiczne elektrowni przystosowane są do świadczenia pełnego pakietu usług systemowych na rzecz Krajowego Systemu Energetycznego.

W bieżącym roku planowane jest zakończenie inwestycji budowy stacji rozruchowej, która zwiększy elastyczność pracy elektrowni poprzez umożliwienie szybkiego uruchomienia bloków energetycznych w sytuacji ich całkowitego wyłączenia. Inwestycja zapewni bezpieczeństwo pracy bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra i zwiększy możliwość ich szybkiego reagowania na zwiększone zapotrzebowanie operatora na energię w krajowym systemie energetycznym.

W sąsiedztwie Elektrowni Dobra Odra realizowana jest przez spółkę PGE Gryfino 2050 z Grupy PGE inwestycja budowy dwóch bloków gazowo – parowych o łącznej mocy 1400 MW. Inwestycja ta pozwoli na odtworzenie potencjału wytwórczego Elektrowni Dolna Odra. Na początku marca została przeprowadzona pierwsza synchronizacja generatora bloku nr 9 z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Tym samym rozpoczął się proces prowadzenia ruchu regulacyjnego układów technologicznych i ich optymalizacja oraz produkcja energii elektrycznej na jednym z dwóch nowobudowanych bloków energetycznych.

Nowe jednostki będą w stanie zasilić w energię elektryczną ok. 2,5 miliona gospodarstw domowych oraz pozwolą na dalszą stabilizację sieci lokalnej, spełniając jednocześnie normy środowiskowe w zakresie emisji.

zedolnaodra_site