Podstawowe informacje

Więcej

Projekty rozwojowe

Więcej

Technika i technologia

Więcej

Ochrona środowiska

Więcej

Aktualności

Komunikat – remont bieżący miejskiej sieci ciepłowniczej w Gryfinie

Opublikowano 22.08.2016 w kategorii Aktualności

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział ZEDO informuje, że w dniach od 12.09.2016 r. do 25.09.2016 r. nastąpi planowana przerwa w dostawie ciepła, związana z koniecznością przeprowadzenia remontu bieżącego miejskiej sieci ciepłowniczej w Gryfinie. Planowane działanie prowadzone będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych oraz umów sprzedaży ciepła i […]

Więcej

Elektrownia Pomorzany będzie pracować przez kolejne 20 lat

Opublikowano 11.08.2016 w kategorii Aktualności

PGE GiEK podpisała kontrakt na budowę Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Pomorzany, dzięki której poprawi się jakość powietrza w Szczecinie. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE oraz konsorcjum firm w składzie Polimex Energetyka Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Doosan Lentjes GmbH, podpisały umowę na budowę instalacji odsiarczania spalin (IOS) wraz z instalacją dystrybucji […]

Więcej

W ZEDO upamiętniono bohaterów z 1976 r.

Opublikowano 1.07.2016 w kategorii Aktualności

W Elektrowni Dolna Odra odsłonięto tablicę upamiętniającą strajk robotniczy z 25 czerwca 1976 r. Po decyzji rządu PRL o podwyżce cen żywności, przedstawiciele zakładów pracy na terenie całej Polski podjęli strajk. Wśród nich byli także pracownicy Dolnej Odry.

Więcej

© PGE Polska Grupa Energetyczna SA